Pravo veselje     Namen programov je, da otroci doživijo življenje v skupnosti, lepoto preprostega življenja in narave, molitev, verski pogovor in bogoslužno slavje tako, da bodo to lahko prenesli v domače okolje. Skupno bivanje niso le »počitnice«. Poudarek je na prijateljstvu, obzirnosti, praznovanju, premagovanju telesnega napora, vestnem opravljanju svojih dolžnosti, molitvi in tišini. Otroci naj bi začutili, da za pravo veselje ni potrebno veliko materialnih stvari, pač pa iskrenost, dobrota, odpoved sebičnosti… Morda bodo odkrili še kaj drugega.      http://eden.rkc.si/index.php/content/display/746