Kateheze za starše na TD2019 Naš Čolnič 2018 Rojeni za Življenje 2017 Eno je potrebno 2016 Podrajeno srce 2015 Ljubezen ozdravlja 2014 Pričevalec iz Geraške dežele  2013 Svatba v Kani  2012 Dober človek si 2011 Pot do odpornosti      http://eden.rkc.si/index.php/content/display/723