Eden - Kanji Dol Komu je dom namenjen? Kaj se dogaja med &scaron;olskim letom? Kaj se dogaja med poletnimi počitnicami? Kako je hi&scaron;a urejena? Kak&scaron;en je namen vzgojnega dela z otroki? Komu je dom namenjen? Glavni namen doma je pomoč slovenskim star&scaron;em pri kr&scaron;čanski vzgoji otrok in mladih. Prihajajo otroci od &scaron;estega do petnajstega leta, po končani osnovni &scaron;oli lahko sodelujejo kot animatorji, po maturi pa kot voditelji posameznih programov. Kaj se dogaja med &scaron;olskim letom? Ob koncu tedna so duhovne obnove za birmance (prijavijo se skupine iz župnij ali posamezniki), &scaron;ola za animatorje, pevski vikendi, priprave voditeljev in animatorjev za poletne tedne duhovnosti. Med posameznimi počitnicami pa tridnevne duhovne obnove za otroke in duhovne obnove za družine. Med tednom sprejmemo &scaron;tudente, ki želijo v miru &scaron;tudirati; mlade in manj mlade, ki bi radi preživeli nekaj dni v pu&scaron;čavi. Kaj se dogaja med poletnimi počitnicami? Vsako leto si izberemo za vzor svetnika, po katerem imenujemo program. To poletje bodo Počitnice z Janezom Vianneyem. Osem tednov se z otroki, animatorji in voditelji učimo narediti iz svojega življenja pesem veselja in dobrote preko vsakdanjih dolžnosti, izletov in iger v naravi, delavnic, praznovanj in molitve. Na&scaron;e geslo je &quot;Eden je najlep&scaron;i kraj, nam kaže pot v večni raj&quot;. Kako je hi&scaron;a urejena? Skromno in preprosto, a skrbno in pripravno za skupine otrok. Ni tu&scaron;ev, so pa umivalnice in angle&scaron;ka strani&scaron;ča (poleti uporabljamo tudi zunanja, poljska strani&scaron;ča). Voda je iz vodnjaka (deževnica), vendar pitna. Leži&scaron;ča so skupna, brez pohi&scaron;tva. V hi&scaron;i je vse, kar se potrebuje za izvedbo programov na dosegu otro&scaron;kih rok, ki se učijo samostojnega in odgovornega življenja. Tudi kuhinja je urejena tako, da pri gospodinjstvu sodelujejo otroci. Kak&scaron;en je namen vzgojnega dela z otroki? Otroci naj bi doživeli življenje v skupnosti, molitev, versko slavje in vsebino duhovnih obnov tako, da bodo vse to lahko prenesli v domače okolje. Želimo jim pomagati pri graditvi kr&scaron;čanskih vrednot, da bi iz svojega življenja naredili pesem veselja in dobrote. Učijo se premagovati težave z Jezusom in usmerjati svoje življenje po evangeliju. s. Rebekahttp://eden.rkc.si/index.php/content/display/634<![CDATA[Filmčki]]><![CDATA[O domu Eden]]><![CDATA[Papežev blagoslov]]><![CDATA[Opis doma]]><![CDATA[Med poletnimi počitnicami]]><![CDATA[Med šolskim letom]]><![CDATA[Namen programov]]><![CDATA[Komu je dom namenjen]]><![CDATA[Naša pesem ]]>