Razlaga logotipa Venčni list je v obliki ptice - goloba. Želimo biti poslušni Svetemu Duhu in delati vse v skladu z Božjo voljo. Steblo je v obliki križa. Cilj vseh programov in dejavnosti je učenje življenja po evangeliju. Trije cvetovi so v obliki krogov. Vsak predstavlja eno od trojne službe, ki smo jo prejeli pri svetem krstu. Dejavnosti so razporejene tako, da približno tretino časa porabimo za slavljenje Boga (molitev, petje, zakramenti,obredi...), tretino za spoznavanje vere (Sveto pismo, pogovori, delavnice...) in tretino za skupno življenje (dobra dela, igre, sprehodi, opravljanje svojih dolžnosti...)  http://eden.rkc.si/index.php/content/display/231